Haberler
Haber Kaynağı Seç

 

Turecka pisarka Asli Erdogan na stypendium w Krakowie

Turecka pisarka i dzia³aczka na rzecz praw cz³owieka Asli Erdogan jest kolejn¹ stypendystk¹ Miêdzynarodowej Sieci Miast UchodŸstwa ICORN, która bêdzie przez najbli¿sze miesi¹ce mieszka³a i tworzy³a w Krakowie.

Sieæ ICORN powsta³a w 2005 r. Skupia miasta pomagaj¹ce literatom, którzy z powodu przeœladowañ nie mog¹ swobodnie ¿yæ i Devamı

15.07.2015
POLONYA

Kraków schronieniem dla nowej stypendystki ICORN – Aslı Erdo

Do grona literackich gości Krakowa dołącza nowa wybitna postać, Aslı Erdoğan. Turecka pisarka będzie przebywać w polskim Mieście Literatury w ramach stypendium ICORN, międzynarodowej sieci miast oferujących azyl pisarzom i obrońcom praw człowieka. Or Devamı

15.07.2015
POLONYA
Strona G³ówna

To Turczynka, która walczy piórem

Literatura. Wielokrotnie nagradzana turecka pisarka, dziennikarka i poetka Asli Erdogan zosta³a stypendystk¹ Miêdzynarodowej Sieci Miast Pisarzy UchodŸców ICORN. Bêdzie przebywa³a w Krakowie – mieœcie Literatury UNESCO. Miasto zapewni azyl autorce, która zas³ynê³a jako obroñczyni praw cz³owieka. Na przyznanie presti¿owego stypendium ICO Devamı

14.07.2015
POLONYA
Urszula Wolak

La Turchia senza folklore di Asli Erdogan di Lea Nocera

Sono oramai già diversi anni che, seppure lentamente e molto in sordina, la letteratura turca contemporanea

viene tradotta e pubblicata in Italia. Fino a poco più di dieci anni anni fa, per il lettore
italiano, se si escludono rare eccezioni (tra cui, ad esempio, Orhan Pamuk tradotto da
Frassinel Devamı

01.01.2015
İtalya

Il mandarino meraviglioso, Asli Erdoğan

Mandarino CoverIl mandarino meraviglioso di Asli Erdoğan è un viaggio nella vita di una giovane donna turca emigrata in Svizzera. Qui, la ragazza, lasciata sola dal fidanzato, trascorre le sue serate nei caffè che animano la Città Vecchia di Ginevra. Il pellegrinare tra le viuzze del centro abitato e il frequentare i locali del posto, perme Devamı

15.11.2014
İTALYA
Viviana Filippini, Liberi di Scrivere


ileri

 

Haberler Biyografi Kitaplar Fotoğraflar Röportajlar Köşe Yazıları   İletişim Ana Sayfa
Design by medyanomi