Haberler
Haber Kaynağı Seç

 

Turecka pisarka Asli Erdogan znajdzie azyl polityczny w Krak

Turecka pisarka, dziennikarka i dzia³aczka na rzecz ochrony praw cz³owieka Asli Erdogan zamieszka w Krakowie w ramach pobytu na stypendium ICORN, miêdzynarodowej sieci miast zapewniaj¹cych przeœladowanym autorom azyl polityczny.

To ju¿ pi¹ty pisarz, który goœci w Mieœcie Literatury UNESCO w ramach tego programu. Wczeœnie Devamı

15.7.2015
POLONYA
Marta Anna Zab³ocka

Turecka pisarka Asli Erdogan na stypendium w Krakowie

Turecka pisarka i dzia³aczka na rzecz praw cz³owieka Asli Erdogan jest kolejn¹ stypendystk¹ Miêdzynarodowej Sieci Miast UchodŸstwa ICORN, która bêdzie przez najbli¿sze miesi¹ce mieszka³a i tworzy³a w Krakowie.

Sieæ ICORN powsta³a w 2005 r. Skupia miasta pomagaj¹ce literatom, którzy z powodu przeœladowañ nie mog¹ swobodnie ¿yæ i Devamı

15.7.2015
POLONYA

Kraków schronieniem dla nowej stypendystki ICORN – Aslı Erdo

Do grona literackich gości Krakowa dołącza nowa wybitna postać, Aslı Erdoğan. Turecka pisarka będzie przebywać w polskim Mieście Literatury w ramach stypendium ICORN, międzynarodowej sieci miast oferujących azyl pisarzom i obrońcom praw człowieka. Or Devamı

15.7.2015
POLONYA
Strona G³ówna

To Turczynka, która walczy piórem

Literatura. Wielokrotnie nagradzana turecka pisarka, dziennikarka i poetka Asli Erdogan zosta³a stypendystk¹ Miêdzynarodowej Sieci Miast Pisarzy UchodŸców ICORN. Bêdzie przebywa³a w Krakowie – mieœcie Literatury UNESCO. Miasto zapewni azyl autorce, która zas³ynê³a jako obroñczyni praw cz³owieka. Na przyznanie presti¿owego stypendium ICO Devamı

14.7.2015
POLONYA
Urszula Wolak

Herkese merhaba


Destar Tiyatro’nun oyunu “Merheba”ya nihayet gittim. Nihayet, çünkü oyunun üç dramaturgundan biri benim ve Mehmet Atak’ın bütün oyunlarına gittiğim gibi, hemen hemen hepsinde bana dramaturgluk yaptırmıştır. Oyunun kadrosunda da pek çok arkadaşım vardı. Peki, niye bütün bunlara rağmen kalkıp da dördüncü ve son temsile gittim? Sağ bacağım, b Devamı

3.2.2015
TÜRKİYE
Sevin Okyay, Birgün


ileri

 

Haberler Biyografi Kitaplar Fotoğraflar Röportajlar Köşe Yazıları   İletişim Ana Sayfa
Design by medyanomi